Administrative activities: Adam Shwartz

Deputy vice president for information systems

In charge of MATMON project

 

מערכות מידע הוא הגוף המספק את שירותי המחשוב (תוכנה, אפליקציות) לבית הטכניון, במיוחד בכל הקשור לשירותים מנהליים (וכמובן, לגוף זה אין אתר משלו. אולם ניתן לקבל מידע ותמיכה טכנית במדור שירות לקוחות).

מטמון- מערכת טכניונית למחשוב וניהול- הוא שמה של מערכת חדשה מבית SAP המחליפה את מערכות המנהל הישנות. הצורך להחליף מערכות עלה כבר ב- 1997, אך הנושא נגרר מסיבות שונות. לאחר תהליך הכנה ממושך התחיל הפרויקט באפריל 2003. ב- 1.2004 הופעלה לראשונה המערכת החדשה. לאחר תקופת התייצבות של כשנה התחלנו לפתח יכולות חדשות. נכון לסוף 2005 המערכת מבצעת את כל המשימות החשובות, והתחילה פעילות משמעותית לשיפור חיי החוקרים: ניהול מעבדות ומרכזי מחקר, פישוט תהליכי מחסן ורכש, שיפור דוחו"ת תקציביים וכד'. להלן מספר תמונות מהפרויקט.

 

 

 

 

01.JPG
02.JPG
03.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG