בדף זה:

מידע על למודי מוסמכים: קטלוג הנדסת חשמל 2008/9

מידע לסטודנטים בקורסי מוסמכים:          תנודות רחבות משיווי משקל ושימושיהן    048944

יסודות תהליכים אקראיים 048868

נושאים בתקשורת מחשבים 1: מודלים ואופטימיזציה של רשתות מחשבים 048846

                                                            נושאים בתקשורת מחשבים 4: מודלים סטוכסטיים 048962

                                                            בקרת תהליכים אקראיים ומערכות תקשורת 048913

                                                            תנודות רחבות משווי משקל (Large Deviations) 048944

נושאים מתקדמים בתהליכים אקראיים 1: גבולות דיפוזיה וסטיות גדולות במודלים הנדסיים הסתברותיים 048979

 

Back to homepage or cv                                                                              Last update  March  2008