048979 - נושאים מתקדמים בתהליכים אקראיים 1:

 גבולות דיפוזיה וסטיות גדולות במודלים הנדסיים הסתברותיים

 

אביב תשס"ח       רמי אתר, אדם שורץ

מורי המקצוע:    רמי אתר,

טלפון 8294735 דוא"ל  atar@ee.technion.ac.il

                        אדם שורץ

טלפון 8294743 דוא"ל  adam@ee.technion.ac.il

 

 

ראה תאור הקורס.

חזרה על מרחבי פונקציות ומושגי התכנסות.

תנודות גדולות משווי משקל גרסה לצפיה large deviations וגרסה להדפסה מעודכן ל-21.7.08

 

 

 

Back to homepage or cv                                                                              Last update 21.7..2008