מידע נוסף: אותות אקראיים 044202 חורף תשס"ט-תש"ע

חומר על הקורס נמצא באתר הקורס. באתר זה תמצאו חומר נוסף, כלהלן:

חוברת הקורס, מעודכנת ל- 28.2.2016 בפורמט pdf בגרסה להדפסה, וגרסת 9.2.2009 בפורמט pdf בגרסה להדפסה ללא קישורים פנימיים ובפורמט pdf בגרסה לצפייה עם קישורים פנימיים. נספח 1 מהמהדורה הקודמת הושמט שכן אינו שימושי.

חומר נוסף, קישורים, ושונות:

The book "Random walks and electric networks," by Doyle and Snell, is a real gem. It is now available free under the gnu conditions. Feel free to dowload this PDF version. The book is also available in other formats.

תמונה מאולמן תודה לסטודנט היצירתי

smoothing

 

המורה האחראי חורף תשס"ט (תמונה משנת 1984)

Back to homepage or cv Last update 9.2.2009