מידע נוסף: אותות ומערכות 044130

ספר הקורס של טורי פוריה והתמרות אינטגרליות, של סמי זעפרני ואלן פינקוס, נמצא באינטרנט (גם כאן)..

חומר (באנגלית) אשר נכתב ע"י פרופ' צוויקל (מתמטיקה, טכניון)  על פונקציות מוכללות (Generalized functions or distributions), כולל נושאי התמרות פוריה, בפורמט  ps   ובפורמט pdf (גרסה מעודכנת לפברואר 2006) . אם ברצונכם לקבל הקדמה ומוטיבציה לנושא, ראו תקצירי הרצאות (למטה) בנושא פונקציות מוכללות (בעברית).

תקצירי הרצאות בנושאים שונים.

חוברת המכילה את כל התקצירים המתוארים למטה,  כולל תוכן עניינים ועדכונים אשר לא מופיעים בקבצים למטה. העדכונים המשמעותיים הם בפרק על משוואות הפרש, פוריה בזמן בדיד, משוואות מצב, ותוספת סעיף בפרק על התמרת Z. קבצים בפורמט pdf ובפורמט ps כולל תוכן עניינים מעודכן, כולל תיקון טעויות שמצא גיא רווח (תודה!). מעודכן  ל-9.06.

            חומר לשעור מס' 1 כולל תוכן עניינים של החוברת, מבוא, ומ.ד.ר. בפורמט pdf ובפורמט ps  מעודכן ל- 19.3

            עדכון לפרק על התמרות פוריה, כולל תוספת שרטוטים ודוגמאות בפורמט pdf ובפורמט ps  מעודכן ל- 10.4.06

עדכון לפרק על התמרות לפלס, כולל שרטוטים בפורמט pdf ובפורמט ps  מעודכן ל-.21.4.06

עדכון לפרק על קטבים ואפסים – חומר נוסף על השפעת קטבים על התנהגות בזמן, ותיקוני קלים לפרק על Bytterworth. בפורמט ps ו- pdf מעודכן ל- 21.5.06

עדכון לפרק על משוואות הפרש בפורמט ps  ו- pdf  מעודכן ל- 21.5.06

 

Back to homepage or cv                                                                              Last update 11  September  2006